Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Jagttider, fredninger og reservater

For at opretholde en bæredygtig vildtbestand er det vigtigt, at jægere overholder jagttiden for de forskellige vildtarter, og at man sætter sig ind i reglerne for jagt på land og til vands.

Hvert fjerde år fastsættes der jagttider for de vildtarter, man må jage. Jagttiderne justeres ud fra overvågningsresultater og forskning. Formålet med jagttider er at give dyrene fred, mens de har unger eller æg og sikre, at der er levedygtige bestande.

For fugle er forårstrækket en særlig følsom periode, hvor det er vigtigt, de får fred:
Se danske fugles yngle- og forårstræktider

Vente På Vildt 1920x1080

Jagttider

For nogle dyre- og fuglearter er der jagttid hvert år. Her kan du læse mere om jagttider og fredninger af for eksempel arter, ynglesteder og æg.

And letter 1920x1080

Fiskeriterritoriet og reservater

Alle jægere, der bor i Danmark, må som udgangspunkt drive jagt på fiskeriterritoriet. Læs mere om undtagelserne her.