Nationalt skovprogram

Danmark skal have et nyt nationalt skovprogram.

Det nye skovprogram skal sætte retningen for den danske skovpolitik og udvikle skovene bæredygtigt. Skovene skal hjælpe den grønne omstilling på vej.


Workshops

Der skal udarbejdes et nyt skovprogram i 2014.

Derfor afholder Naturstyrelsen tre workshops i foråret 2014, hvor der vil være mulighed for at komme med indspil til det nye skovprogram:


Workshop III - " Bæredygtig skovdrift i en grøn omstillingsproces - med fokus på skovenes biodiversitet"

Tid og sted

Mandag den 5. maj 2014 kl. 10.00 – 16.30.
Eigtveds Pakhus, Asiatisk Plads 2 G, 1448 København K. 

Program

Læs det fulde program

Oplæg fra workshoppen


Workshop II - "Bæredygtig skovdrift i en grøn omstillingsproces - med fokus på skovenes samfundsmæssige funktioner i dag og på sigt"


Tid og sted 

Mandag d. 31. marts 2014 kl. 10.00-15.00
Eigtveds Pakhus, Asiatisk Plads 2 G, 1448 København K

Program

Oplæg fra workshoppen


Workshop I -"Bæredygtig skovdrift i en grøn omstillingsproces - med fokus på skovenes træproduktion og driftsøkonomi"

Tid og sted

Mandag d. 3. marts 2014 kl. 10.00-15.00 Eigtveds Pakhus, Asiatisk Plads 2 G, 1448 København K

Program

Læs invitationen og det fulde program (pdf)

Oplæg fra workshoppen


Invitation: Debatmøder om det nationale skovprogram 2014

Miljøministeriet udformer  nyt nationalt skovprogram i 2014. Derfor inviterer Naturstyrelsen til debatmøder i Dansk Skovforenings skovkredse i marts. Naturstyrelsen ønsker at få forslag og gode ideer med hjem til det videre arbejde med skovprogrammet.
Alle er velkomne, og der er gratis adgang, kaffe og kage.

Tid og sted
Møderne afholdes således:

  • Fyn: Torsdag d. 6. marts 2014, kl. 13-16 hos Centrovice/Skovdyrkerne, Lombjergevej 1, 5750 Ringe.
  • Nordlige Jylland: Onsdag d. 12. marts 2014, kl. 13-16 på Rindsholm Kro, Gl. Århusvej 323, 8800 Viborg.
  • Sydlige Jylland: Torsdag d. 13. marts 2014, kl. 13-16 på Vejen Gæstgivergaard, Fr. D. 7's Gade 15, 6600 Vejen.
  • Sjælland og Storstrøm: Tirsdag d. 25. marts 2014, kl. 13-16 på Gisselfeld Kloster, Gisselfeldvej 12, 4690 Haslev.

Først skovprogram, derefter skovkredsmøde 
På møderne vil Naturstyrelsen holde oplæg om arbejdet med det nye nationale skovprogram som skal opdatere det seneste nationale skovprogram fra 2002 og sikre helhed og balance i skovpolitikken.

Efter Naturstyrelsens oplæg er der fri debat. Det er mødedeltagernes chance for tidlig indflydelse på processen som er planlagt til at vare resten af 2014. Vi håber på mange deltagere på møderne - og mange gode, konstruktive og brugbare ideer til fremtidens skovpolitik i Danmark.

Efter debatten om skovprogrammet afholdes et normalt skovkredsmøde.