Vederlag og sikkerhedsstillelser - satser

14-07-2016

 

Vederlagssatser

Vederlagssatser for råstoffer som indvindes på havet indeksreguleres én gang årligt. Se de indeksregulerede vederlagssatser:  her.

Indeksregulerede vederlagssatser for 2018 tilføjet 20. februar 2017. 

Sikkerhedsstillelser  

Kravene til sikkerhedsstillelser indeksreguleres én gang årligt efter den 31. december 2015. Se de indeksregulerede satser:  her.

Indeksregulerede satser for 2018 tilføjet 20. februar 2017.