Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Kort og GIS-data

Styrelsen har udarbejdet digitale kort med oplysninger om råstofindvindingsområder og råstofefterforskningsområder på havet. Kortet stilles til rådighed via en web-gis løsning, som alle kan bruge. 

Gå direkte til kortet

På kortet kan man se aktive indvindingsområder (auktionsområder, fællesområder, bygherreområder), samt områder, hvor der er givet tilladelse til efterforskning. 

Kortene opdateres i det omfang, der sker ændringer.

For fællesområderne er der oplysninger om den resterende tilladelsesmængde i de enkelte områder. Disse oplysninger opdateres fire gange årligt ca. to måneder efter udløbet af et kvartal.

Tabeller over efterforsknings- og indvindingsområderne kan downloades i forskellige formater til brug i andre geografiske informationssystemer. Funktionen til download findes i menuen ”Værktøjer” Her vælges, hvilke temaer, der ønskes, og i hvilket format og projektion tabellerne skal anvendes.

Miljøstyrelsen har desuden udarbejdet en "papirversion" af hjælpemenuen, med særlige eksempler om råstofkort. Hent vejledningen

Har du spørgsmål til brugen af programmet, er du velkommen til at kontakte Laura  Addington, , tlf. 93 58 81 32, eller den web-ansvarlige

Havets råstoffer administreres af to styrelser

Lovgivning om råstofindvinding af sandgrusstenlerkalk og tørv 
fremgår af Råstofloven. Loven bliver administreret af Miljøstyrelsen.

Lovgivning om råstofindvinding af oliesalt og naturgas fremgår af Undergrundsloven. Loven bliver administreret af Energistyrelsen.