Auktion over råstofområder på havet

Resultat af auktion over råstofområde på havet 4. oktober 2017

Miljøstyrelsen annoncerede den 5. juli 2017 efter anmodninger om afholdelse af auktion over et område på havet til råstofindvinding med frist den 16. august 2017. Miljøstyrelsen modtog en anmodning om afholdelse af auktion for et område beliggende i Nordsøen, Jyske Rev. Udbudsmateriale blev offentliggjort den 6. september 2017. Der blev afholdt auktion den 4. oktober 2017. Resultatet fremgår af nedenstående oversigt: 

 

Område           Vinder          Budt produktionsvederlag pr. m3   Budt mængde            
 A-2017 Jyske Rev         NCC Industry A/S     

5,11 DKK

   5.000.000 m3 

Næste frist for at melde områder ind til auktion vil blive annonceret i starten af 2018.

 

Oplysning om områder på havet:

GEUS har for Miljøstyrelsen udviklet en marin råstofdatabase, som indtil videre indeholder følgende oplysninger: Kortlagte råstofressourcer, rapporter fra råstofefterforskninger, resultater fra bundprøver, beliggenheden af: indvindingsområder, efterforskningsområder, reservationsområder, Natura 2000-områder, klappladser og registrerede fortidsminder.

Råstofdatabasen indeholder et værktøj til indtegning og udskrivning af områder.

Link til råstofdatabasen