Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Kom i gang med landbrug

Drømmer du om at dyrke dine egne grøntsager og måske have dyr, så kan du lære mere om landbrug på denne side. Dyrkning af planter i haven kan forsøde tilværelsen og bidrage til et rigt miljø. Med dit eget landbrug kan du høste jordens goder med respekt for det naturlige kredsløb.

Husdyrbrug

I eget dyrehold kan du sørge for dyrenes velfærd og dermed høste den dertil hørende gode kvalitet af produkter fra dyrene.

Kommunen er myndighed på alt form for dyrehold og træffer beslutninger i forhold til reguleringen. Derfor bør du altid først og fremmest henvende dig til kommunen med spørgsmål om, hvad du har mulighed for på din ejendom.

Her på siden kan du få et hurtigt overblik over miljøreguleringen af dyrehold.

Forskel mellem fritidslandbrug og landbrug

En del hobby- eller fritidslandbrug med få dyr reguleres efter Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter.

Grænserne for ikke-erhvervsmæssigt dyrehold er følgende: 2 køer med tilhørende kalve, 4 stykker andet kvæg, 4 heste med tilhørende føl, 2 søer med opfedning af maksimum 5 slagtesvin, 10 får med lam eller 10 geder med kid.

Man kan også holde op til 30 høns eller 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger.

Regler for lidt større dyrehold

Overvejer du et såkaldt erhvervsmæssigt dyrehold bør du kigge nærmere i Husdyrgødningsbekendtgørelsen, som blandt andet indeholder regler om indretning af stalde, møddinger og gyllebeholdere.

Du har pligt til at anmelde etablering, udvidelse eller ændring af dyrehold over grænserne for erhvervsmæssigt dyrehold til kommunen. Større husdyrbrug kræver tilladelse eller godkendelse efter Husdyrgodkendelsesloven.

Arealer til udbringning af husdyrgødning

For erhvervsmæssigt dyrehold skal du ikke alene være opmærksom på indretning af bygningerne. Der skal også være tilstrækkeligt areal til at udbringe husdyrgødningen fra det antal "dyreenheder" som dit dyrehold svarer til.

Dyreenheden er et værktøj til at sørge for harmoni mellem antallet af dyr på et begrænset areal og arealets næringsstofbalance.

Hvad en dyreenhed er og hvordan den opgøres kan du læse mere om i Husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Et eksempel på udregning med dyreenheder

I eksemplet er scenariet en ejendom med et areal på 2,5 ha og man ønsker at vide, hvor mange heste man kan holde uden at overtræde Harmonikravet.
Det er tilladt at have 1,4 dyreenheder per hektar og der 2,5 hektar, så ejendommen kan rumme 3,5 dyreenheder.

1,4 dyreenheder/hektar ∙ 2,5 hektar = 3,5 dyreenheder

Der går 2,9 heste på 300-500 kg per dyreenhed, så på 2,5 hektar svarende til 3,5 dyreenheder må man holde 10 heste.

3,5 dyreenheder ∙ 2,9 heste/dyreenhed = 10,2 heste

Lokalisering af dyrehold

Ikke erhvervsmæssigt og erhvervsmæssigt dyrehold må ikke placeres i byzone, sommerhuszone eller landzone udlagt til byudvikling.