Støtte til at drive landbrug

EU giver støtte til landbruget primært i form af enkeltbetalingsordningen og Landdistriktsprogrammet.

Landbrugsstøtten var indtil landbrugsreformen i 2003 koblet til antallet af producerede afgrøder. Med reformen erstattedes den produktionsafhængige støtte af enkeltbetalingsordningen, hvor landbrugsstøtten normeres i forhold til det opdyrkede areal.

Enkeltbetalingsordningen

Med enkeltbetalingsordningen får en landmand en udbetaling, hvis størrelse afhænger af arealet af opdyrket jord.

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen administrerer enkeltbetalingsordningen. På deres hjemmeside findes information om, hvilke arealanvendelser, der er godkendt til landbrugsstøtte.

Støtte til husdyrproduktion

Husdyrbrug, som producerer visse typer kvæg eller bevaringsværdige husdyrracer er omfattet af særlige tillæg og regler. Du kan læse mere om landbrugsstøtte til husdyrproduktion på Landbrug- og Fiskeristyrelsens hjemmeside. 

Landdistriktsprogrammet

EU giver økonomisk støtte igennem Landdistriktsprogrammet til initiativer til fremme af vilkårene for natur, miljø, mennesker og økonomisk udvikling i landdistrikterne igennem.

EU vedtager et nyt Landdistriktsprogram hvert 5. år, og for hver program sættes der fokus et særlig udviklingsområde.  Landdistriktsmidlerne tildeles igennem frivillige tilskudsordninger som udformes af det enkelte medlemsland på baggrund af EU’s retningslinjer for landdistriktspolitikken.

Tilskudsordningerne kan være rettet mod både privatpersoner, myndigheder og erhvervsdrivende. 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen administrerer Landdistriktsprogrammets tilskudsmidler.