EU og dansk landbrug

EU påvirker landbrugsreguleringen både hvad angår miljø- og naturhensyn, fødevaresikkerhed og -kvalitet samt dyrevelfærd.

Landmand fodrer køer

Fælles Europæisk Landbrugspolitik

Den Fælles Europæiske Landbrugspolitik på engelsk Common Agricultural Policy (CAP) har til formål at hjælpe EU's landbrugere med at være konkurrencedygtige på det internationale marked og fremme udvikling i landdistrikterne.