Bæredygtighed i landbruget

Bæredygtigt landbrug handler om at høste jordens goder med respekt for det naturlige kredsløb. Her på siden kan du læse om de miljømæssige udfordringer landbruget har.

Natur og Landbrugskommissionen

Natur- og landbrugskommissionen har udarbejdet forslag til løsning af landbrugets strukturelle og økonomiske og miljømæssige udfordringer, herunder hvordan landbrugserhvervet kan bidrage til klimaindsatsen og til miljø- og naturindsatsen.

Læs Natur- og landbrugskommissionens anbefalinger

Vandmiljøplaner

De danske vandmiljøplaner skal beskytte natur og miljø mod mod udledning af næringsstoffer fra landbruget.

De danske vandmiljøplaner - et historisk overblik

Nitrathandlingsplanen

Grøn Vækst aftalen fra 2009 videreførte målene fra den sidste Vandmiljøplan III. Den politiske aftale er dog så bred, at der er udarbejdet en selvstændig nitrathandlingsplan for 2008-2015 og en strategisk miljøvurdering efter Lov om Miljøvurdering.

Se nitrathandlingsplanen og strategisk miljøvurdering:

Bæredygtig landbrugsdrift

Der findes meget information tilgængeligt omkring bæredygtigt landbrug og naturpleje, hvoraf de links nedenfor er et par forslag til, hvor man kan finde mere information.