Landbruget & miljøet

Landbruget påvirker vores natur og miljø gennem brug af sprøjtemidler og tilførsel af næringsstoffer. Samtidig er produktionen af fødevarer naturligvis grundlæggende nødvendig for alle danskere.

Bæredygtighed i landbruget
Her kan du læse om landbrugets miljøudfordringer og orientere dig om nogle af de planer og tiltag, der hjælper til at opnå bæredygtighed i samspillet mellem miljø og landbrug.

EU og dansk landbrug
Denne side giver et overblik over hvordan Europæisk lovgivning påvirker dansk landbrug. Læs blandt andet om harmonikrav og dyreenheder.

Kom i gang med landbrug
Til borgere der har eller overvejer at få et fritidslandbrug, introducerer denne side relevant miljøregulering.

Nabo til landbrug
Her på siden kan du blive klogere på nogle af de krav der stilles til landbruget for at begrænse gener.

Husdyrgodkendelsesloven
Hvis et landmand ønsker at etablere, udvide eller ændre et husdyrbrug på en måde, der øger forureningen, skal der søges om tilladelse eller miljøgodkendelse hos kommunen.

Lugtgener ved spredning af gylle
Når lugten af gylle på enforårs- eller sommerdag breder sig fra markerne til de nærved liggende boligkvarterer, kan forståelsen mellem "By og land" blive sat på prøve. Men hvilke regler gælder?