Projekter og aktiviteter i Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen gennemfører løbende en række projekter og aktiviteter på tilsynsområdet. Nogle af projekterne handler kun om miljøtilsyn, mens tilsynet indgår som et element i andre projekter.

Projektrapporterne udgives og kan findes i Miljøstyrelsens publikationsdatabase.

Tilsynsprojekter i 2011 - 2012
Projekter i 2011 - 2012, hvor tilsyn indgår