Miljøtilsyn 2009 offentliggjort - kommunerne fører flere miljøtilsyn

Den årlige redegørelse for Kommunernes, Miljøcentrenes og Miljøstyrelsens tilsynsindsats for 2009 er blevet offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Publikationen kan læses her

Kommunerne er fra 2008 til 2009 blevet langt bedre til at overholde minimumsfrekvenserne for miljøtilsyn med virksomheder og landbrug. Det viser Miljøstyrelsens årlige beretning ”Miljøtilsyn 2009”. Der er dog stadig kommuner, der har problemer med at overholde minimumsfrekvenserne. Det forventes at samtlige kommuner overholder frekvenserne, når Miljøstyrelsen i april modtager tallene for 2010.

Yderligere oplysninger kontakt: Monika Dyrbye, eller Signe Kromann-Rasmussen,

www.tilsynsdatabasen.dk kan de enkelte kommuners indberetninger om tilsynsindsatsen ses. Databasen indeholder oplysninger om kommunernes indsats fra 2007 og frem til 2009.

Se tidligere årsberetninger her

Miljøtilsyn 2008

Miljøtilsyn 2007

Miljøtilsyn 2006

Miljøtilsyn 2005

Miljøtilsyn 2003 og 2004

Miljøtilsyn 2002

Miljøtilsyn 2001 - Sammenfatning af kommunernes, amtskommunernes, Miljøstyrelsens og Skov- og Naturstyrelsens miljøtilsyn i 2001

Aftale om ekstra tilsyn med overproduktion på husdyrbrug

Resultaterne fra det ekstra tilsyn med overproduktion i 2004

Aftale mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Miljøministeriet vedrørende udbygning af tilsynet med svinebedrifter i 2004