Ansøgning om klaptilladelse

For at søge om tilladelse til at bortskaffe optagede havbundsmaterialer skal du udfylde et oplysningsskema og sende det til vores hovedpostkasse:

Hent oplysningsskema

Skemaet skal bruges uanset, om man ønsker at tage havbundsmateriale på land, nyttiggøre det til kystformål eller at bortskaffe det ved klapning.

Bemærk: En ansøgning kan først behandles, når alle nødvendige oplysninger foreligger.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Miljøstyrelsen på tlf. 72 54 40 00 eller via e-mail