Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Ansøgning om klaptilladelse

For at søge om  tilladelse til at bortskaffe optagede havbundsmaterialer skal du udfylde et oplysningsskema og sende det til  vores hovedpostkasse:

Hent oplysningsskema

Skemaet skal bruges uanset, om man ønsker at tage havbundsmateriale på land, nyttiggøre det til kystformål eller at bortskaffe det ved klapning.

Bemærk: En ansøgning kan først behandles, når alle nødvendige oplysninger foreligger.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Miljøstyrelsen på tlf. 72 54 40 00 eller via e-mail