Miljøstyrelsens tilsyn

Miljøstyrelsen arbejder på at udvikle tilsynet og på at støtte kommunernes tilsynsarbejde. Det kan du læse mere om under ” projekter og aktiviteter ”. Derudover følger Miljøstyrelsen hvert år op på kommunernes, miljøcentrenes og egen indsats. Det kan du læse mere om her.

Miljøstyrelsen fører også selv tilsyn på en række meget forskellige områder. Tilsynsforpligtelserne spænder fra tilsyn med stoffer og produkter, over forskellige mærknings- eller certificeringsordninger, forsøgsudsætninger og meget mere.

Miljøstyrelsen har udarbejdet en tilsynsplan, som kan downloades her.