Årsberetninger for miljøtilsyn efter minimumsfrekvensaftalen

Tilsynsmyndighederne skal hvert år indberette data over de førte tilsyns til Miljøstyrelsen.

På baggrund af myndighedernes indberetninger udgiver Miljøstyrelsen årsberetninger som oversigter over de tilsyn, der er ført af kommunerne og Miljøstyrelsens decentrale enhed.  

www.tilsynsdatabasen.dk kan de enkelte kommuners indberetninger om tilsynsindsatsen ses. Databasen indeholder oplysninger om kommunernes indsats fra 2007-2012.

Miljøstyrelsen arbejder i øjeblikket på at færdiggøre portalen Digital Miljøadministration (DMA) . Fremadrettet vil alle kunne tilgå myndighedernes tilsyns- og godkendelsesindberetninger på DMA.

Se tidligere årsberetninger her

Miljøtilsyn 2010-2012

Miljøtilsyn 2009

Miljøtilsyn 2008

Miljøtilsyn 2007

Miljøtilsyn 2006

Miljøtilsyn 2005

Miljøtilsyn 2003 og 2004

Miljøtilsyn 2002

Miljøtilsyn 2001 - Sammenfatning af kommunernes, amtskommunernes, Miljøstyrelsens og Skov- og Naturstyrelsens miljøtilsyn i 2001

Aftale om ekstra tilsyn med overproduktion på husdyrbrug

Resultaterne fra det ekstra tilsyn med overproduktion i 2004

Aftale mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Miljøministeriet vedrørende udbygning af tilsynet med svinebedrifter i 2004