Tilsynsindberetning

Tilsyns- og godkendelsesindsatsen for 2015 indberettes efter reglerne i Miljøtilsynsbekendtgørelsen nr. 497 af 15. maj 2013

Myndighedernes tilsyns- og godkendelsesindsats for perioden 1. januar til 31. december 2015 indberettes efter reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Myndighederne indberetter via Miljøportalen. Indberetningsportalen virker kun i Internet Explorer. Se evt. mere information om indberetning af tilsyns- og godkendelsesindsatsen i Tilsynsvejledningen.

Nedenfor finder du skemaer og vejledninger til indberetningen for 2015. Skemaerne og vejledningen ligger også på Miljøportalen, hvor indberetningsdata indtastes. 

Indberetningen for landbrug og industri skal ske samlet og benævnes "Kommunale indberetninger-virksomheder og landbrug" og "Kommunale-indberetninger-IED". Herudover skal der særskilt indberettes en række oplysninger om myndighedernes IED-virksomheder.

Se indberetningsskemaerne her

Se vejledning til indberetningen her 

Alle kommuners tilsynsindberetninger fra 2007-2015 kan ses på https://mtilsynrapport.mst.dk/. 

Du kan eventuelt besøge Digital MiljøAdministration, hvor du bl.a. kan finde de seneste offentliggørelser af tilsynsrapporter, opgørelser af årets tilsyn (herunder den årlige tilsynsindberetning) og forskellige oversigter.