Panel for professionelle miljøbevidste indkøb

Panelet for miljøbevidste indkøb blev nedsat i december 2003 på initiativ af Miljøministeriet, og virkede indtil udgangen af 2009. Panelet havde til opgave at fremme miljøbevidste indkøb, såvel i den offentlige sektor som i den private sektor.

Panelet bestod af 13 medlemmer, der repræsenterede både offentlige og private indkøbere samt virksomheder. Desuden var Miljøstyrelsen repræsenteret i Panelet.


Grøn Indkøbsportal

Grøn Indkøbsportal om miljøbevidste indkøb

Panelet udarbejdede en portal for grønne og bæredygtige indkøb ”Grøn Indkøbsportal”, som indeholder en række nyttige informationer og værktøjer, som kan bistå professionelle, offentlige såvel som private indkøbere med at foretage miljøbevidste indkøb.

Nyhedsbrev om grønne indkøb

Panelet havde et elektronisk nyhedsbrev, der ca. en gang om måneden samlede og udsendte nyheder om grønne og bæredygtige indkøb – fra såvel Danmark som fra udlandet.

Konference om bæredygtige indkøb den 1. september 2009

Panelet for professionelle miljøbevidste indkøb afholdt en konference om grønne indkøb og CSR. Konferencen, som blev afholdt 1. september, tiltrak godt 200 deltagere og var en succes. Deltagernes tilfredshed med konferencen som helhed var 4,5 ud af max 5,0.

Programmet havde fokus på miljøbevidste indkøb i både den private og den offentlige sektor og om, hvorledes indkøbssiden også har effekt på organisationens CSR / image. Udover de generelle indlæg blev der gennemgået cases fra AP Møller Maersk, Københavns Kommune, Novo Nordisk, Kolding Kommune, Miljømærkenævnet og Mater.

Program i PDF
Generel information om konferencen