Miljøvaredeklarationer

Miljøvaredeklarationer oplyser om de væsentligste miljøegenskaber ved et produkt i hele dets livsforløb. Deklarationer kan i princippet udarbejdes for alle produkter - såvel råvarer som færdige varer og serviceydelser. Miljøvaredeklarationen er et "resultatark", der formidler et produkts væsentligste miljøegenskaber i ord og talværdier.

Miljøvaredeklarationer forkortes ofstest MVD på dansk og EPD på engelsk for Environmental Product Declaration.

En miljøvaredeklaration skal være objektiv og ikke indeholde en vurdering af produktets miljøbelastning. På denne måde er miljøvaredeklarationer forskellige fra miljømærkeordninger som ikke angiver miljødata, men indikerer at produktets miljøbelastning ligger i en bestemt ende af en skala.

Miljøvaredeklarationer er derfor et supplement til miljømærker og anden miljøkommunikation og kan anvendes som et markedsføringsværktøj for virksomheder, der ønsker at dokumentere deres produkters miljøegenskaber overfor professionelle indkøbere og særligt interesserede forbrugere. Miljøvaredeklarationer kræver således heller ikke, at produktet er iblandt de mindst miljøbelastende – alle kan være med.

Fordele for udbydere af produkter og serviceydelser er, at miljøvaredeklarationer giver en mulighed for at give en kvantitativ og verificeret beskrivelse af produktets miljømæssige præstation. Miljøvaredeklarationer kan bruges både i Danmark og udlandet, fordi de følger et internationalt regelsæt og bygger på videnskabelige metoder, som er internationalt accepterede. Miljøvaredeklarationen giver en mangeartet og neutral information om produktets miljøprofil, som kan anvendes i forskellige markedsføringsaktiviteter.

Fordele for brugerne er, at miljøvaredeklarationer gør en sammenligning mellem konkurrerende produkter mulig og godt udgangspunkt for dialog om miljøforbedringer i produktkæden. Blandt miljøvaredeklarationens mange informationer kan brugeren fokusere netop på de informationer, som er relevant i den aktuelle situation.

Brugerne vil oftest være business to business, dvs. kommunikation af miljøforhold mellem virksomheder, og evt. i forbindelse med grønne indkøb, herunder også offentlige grønne indkøb.

I Danmark findes der en dansk miljøvaredeklarationsordning, der varetages af Teknologisk Institut. www.epddanmark.dk