Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Tidligere produktrettede aktiviteter

Miljøministeriet har i en periode haft en række produktrettede aktiviteter, som enten ikke videreføres eller videreføres som en del af andre indsatser. Fælles er at de har haft som formål at forebygge miljøbelastning ved at fremme udvikling og afsætning af renere produkter.

Her kan man finde information om de aktiviteter,  som ikke videreføres som en del af andre igangværende indsatser.