Organic RDD

GUDP yder i samarbejde med ICROFS tilskud til økologiske projekter, hvor der udføres forskning og udvikling og/eller demonstration.

GUDP indkalder i særskilte ansøgningsrunder ansøgninger til et økologisk forsknings-, udviklings- og demonstrationsprogram: Organic Research, Devolpment and Demonstration Programme (Organic RDD3). Indkaldelsen sker i samarbejde med ICROFS, idet GUDP-bestyrelsen i henhold til GUDP-loven indhenter indstilling fra ICROFS-bestyrelse om fokusområder mv. i forbindelse med konkrete økologiske forskningsindsatser.

Projekterne skal understøtte forretningsorienteret nytænkning i det danske økologiske fødevareerhverv gennem grøn omstilling. De skal både understøtte grøn og økonomisk bæredygtighed.

Organic RDD projekter

Du kan se en samlet oversigt over projekter under Organic RDD støttet af GUDP her.

Mere information

Læs mere om Organic RDD og de støttede projekter på ICROFS hjemmeside.