Konferencer

GUDP's bestyrelse inviterer hvert år interessenter til konference. Fokus for konferencerne skifter fra år til år, men fælles er at belyse den danske fødevaresektors udfordringer og fremme videndeling blandt aktører i fødevaresektoren.

Kom til konference om præcisionslandbrug 9. februar 2018

GUDP's bestyrelse inviterer til konference d. 9. februar 2018 på Ledreborg Slot. Med ønsket om at gøre dansk landbrug grønnere samtidig med at det gavner landmandens forretning, inviterer Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og bestyrelsen for Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram til en konference om præcisionslandbrug.

Det er regeringens vision at understøtte et bæredygtigt og effektivt landbrug ved at udbrede brugen af nye digitale præcisionsteknologier. Med effektivisering og positive miljøeffekter kan præcisionslandbrug bane vejen for et landbrug med færre miljøkrav, mere frihed til landmanden og mindre fysisk kontrol.

Vær med på Ledreborg Slot, når vi drøfter de politiske visioner, præcisionslandbrug i praksis og den videre udvikling. Hør oplæg og debat mellem miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, formand i Landbrug & Fødevarer Martin Merrild og medlem af folketinget Maria Reumert Gjerding. Hør også indlæg fra bl.a. CEO i Agro Intelligence Ole Green, Direktør i AgroTech Mikael Poulsen og formand i innovationsprojektet Future Cropping Henrik Høegh.

 

Hvornår: Fredag d. 9. februar 2018 kl. 9.30 – 15.45. 

Hvor: Ledreborg Slot, Ledreborg Alle 2D, 4320 Lejre.

 

Tilmelding og program kan ses her.

Tilmeldingsfristen er den 19. januar 2018.