Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Grønt Udviklings- og Demonstrations Program

GUDP er en forkortelse for Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram.

GUDP søger at skabe større grøn bæredygtighed i den danske fødevaresektor ved at løse nogle af de klima- og miljømæssige problemer, samfundet står overfor. Samtidig skal fødevaresektoren fortsat skabe vækst og sikre arbejdspladser i Danmark. To gange årligt yder GUDP tilskud til projekter, der sikrer forretningsorienteret grøn omstilling i Danmark. Derudover annonceres særlige indsatser til fx økologi i særskilte ansøgningsrunder.

Læs GUDP's strategi 2015-2018 

Læs GUDP's handlingsplan 2018

 

 

GUDP søger grønne projektideer, der kan skabe vækst i erhvervet

Organic RDD 4

Økologisk Forsknings-, Udviklings- og Demonstrationsprogram 4, kaldet Organic RDD 4, indkalder nu ansøgninger til pulje på 25 mio. kr. Ansøgningsfristen er d. 11. juni 2018 kl. 12.00. Læs mere her.

GUDP ansøgningsrunde II 2018

Runden forventes at åbne ultimo maj. Ansøgningsfrist forventes d. 6 september 2018 kl 12.00. 

Invitation til informationsmøder

GUDP holder informationsmøde i København d. 7. juni og i Vejle d. 12. juni. 

Tilskud under GUDP

Indkaldelser, ansøgningsskema og vejledninger

GUDP-projekter

Læs om alle de spændende projekter, som GUDP har støttet.

Nyheder om GUDP

Nyheder om GUDP på mail