Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

CSR - virksomheders samfundsansvar

Miljøregulering og den frivillige indsats går fint hånd i hånd. Virksomheder kan være foran de lovgivningsmæssige krav, de stilles over for, ved at arbejde med de frivillige miljøværktøjer. På denne side kan du læse mere om CSR, miljøledelse og livscyklusvurdering.

CSR (Corporate Social Responsibility), på dansk kaldet ’virksomhedens samfundsansvar’, dækker over de aktiviteter, som virksomheder gennemfører for at beskytte miljøet, sikre gode arbejdsforhold, tage vare på lokalsamfundet og andre frivillige initiativer, som på forskellig vis gavner samfundet.

Mange danske virksomheder tænker samfundsansvar ind i forretningen og får konkrete forretningsmæssige gevinster ud af det. Det skyldes bl.a., at CSR sætter skub i forretningsudviklingen, at indsatsen bringer virksomheden på forkant med lovgivningen og at CSR arbejdet forebygger negativt omdømme.

CSR kan deles op i fire områder: Miljø, anti-korruption, menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder. I FN’s  Global Compact-principper  er der opstillet en række principper indenfor disse fire områder, som virksomheder kan forpligte sig til at leve op til.

Se mere på  CSR KOMPASSET .  

Miljøansvarlig leverandørstyring

Miljøpåvirkningen af vores forbrug sker ikke kun herhjemme, men især i de udviklingslande og vækstøkonomier, hvor produktionen foregår. Der har i de senere år været øget fokus på virksomhedernes ansvar og mulighed for at højne arbejds- og miljøstandarderne i virksomhedernes globale leverandørkæder. Se mere i boksen nederst til højre.

Livscyklusvurdering (LCA)

Livscyklusvurdering (Life Cycle Assessment) er en samlet vurdering og vægtning af miljøpåvirkning fra indvinding af råvarer over produktion og brug til og med at det brugte eller ødelagte produkt smides væk som affald. 
I forbindelse med design og udvikling af et nyt produkt kan en livscyklusvurdering bruges som en del af beslutningsgrundlaget, så virksomheden kan udvikle og markedsføre et renere produkt. En stor del af den miljøbelastning et produkt giver anledning til, bestemmes nemlig allerede under udviklingsarbejdet, når valg af materialer, hjælpestoffer, processer, funktionsmåde med mere foretages.

Miljøstyrelsen har udviklet en række værktøjer, der støtter virksomhederne i deres arbejde med LCA.  Man kan få adgang til beregningsværktøjer, databaser, videnssamlinger, nyhedsbreve m.v. på  LCA-centrets hjemmeside (Videnscenter for livscyklus vurderinger og livscyklustankegang).  

 

Green21

Green21 er en digital værktøjskasse for mindre og mellemstore virksomheder, som ønsker at øge graden af bæredygtighed i alle eller nogle aspekter af deres virksomheds hverdag. Prøv værktøjerne på  www.green21.dk

lovgrundlag_juridiskhammerogbog

Miljø i Årsregnskabsloven

Fra 1. januar 2016 er det blevet lovpligtigt for cirka 1100 store virksomheder at forholde sig specifikt til miljøforhold, hvis virksomheden har en miljøpolitik.

Se mere i Årsregnskabslovens  § 99 a .

Miljøansvarlig leverandørstyring

Miljøansvarlig leverandørstyring

Miljøstyrelsen har støttet Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) til at gennemføre et projekt om miljøansvarlig leverandørstyring. Projektet resulterede i: 

En guide til danske virksomheder, som giver konkrete råd og redskaber til virksomheders arbejde med miljø i leverandørkæden

En håndbog til underleverandører til danske virksomheder