Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Puljen til grønne ildsjæle

Der er ikke planlagt flere ansøgningsrunder under puljen til grønne ildsjæle.  

Har du spørgsmål til Puljen til Grønne Ildsjæle er du velkommen til at skrive til

Puljen til Grønne Ildsjæle

Puljen til Grønne Ildsjæle har i perioden 2013-2015 støttet lokalt forankrede samarbejdsprojekter, der gennem borgernære formidlingsaktiviteter og projekter understøtter den grønne omstilling.

Oversigt over projekter der har opnået støtte fra Puljen til Grønne Ildsjæle i perioden 2013-2015:

Projekter der har fået støtte i 2013

Projekter der har fået støtte i 2014

Projekter der har fået støtte i 2015

Desuden er der udarbejdet et inspirationskatalog med udvalgte projekter der har fået støtte.

Hænder planter blomster 1170-659

Praktisk info

Vejledning 2015

Standardvilkår 2015

Revisionsinstruks

Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle

Evalueringsskema og revideret regnskab indsendes senest 4 uger efter endt projekt. Se yderligere i vejledningen.

Evalueringsskema

Der skal indsendes faktura og regnskab for afsluttede projekter, før udbetaling kan finde sted. Sendes elektronisk til EAN 5798000863019. Husk at henvise til journalnummeret for projektet. Elektronisk faktura kan sendes via fakturablanketten på virk.dk . Se mere om krav til revision i vejledningen.

Spørgsmål om puljen sendes til: