Økonomiske virkemidler i Danmark - Omsættelige kvoter

Omsættelige kvoter

Omsættelige kvoter fungerer ved, at myndighederne fastsætter, hvor meget der i alt må udledes af et forurenende stof. På det grundlag fastlægges der kvoter for, hvor meget den enkelte virksomhed må udlede. Kvoterne gøres omsættelige, ved at virksomhederne har mulighed for at handle indbyrdes med dem.

Formål

Formålet med omsættelige kvoter er at sikre, at forureningen bekæmpes, hvor det er billigst. En virksomhed, der har lave omkostninger ved at rense for et forurenende stof, kan sælge kvoter til en virksomhed, hvor omkostningerne ved at rense, er høje. Herved sikres det, at forureningen bekæmpes på den billigste måde.

Fordele

Omsættelige kvoter har den fordel, at myndighederne direkte kan fastsætte den accepterede forureningsmængde uden at behøve at kende den "korrekte pris" på forurening. Myndighederne sælger eller fordeler kvoter til de forurenende virksomheder. Hvis virksomhederne udleder mindre, end de har kvoter til, kan de sælge eller spare kvoterne op. Omvendt kan en virksomhed med for få kvoter købe flere på markedet. Resultatet bliver, at den enkelte virksomhed mindsker sine udledninger til et niveau, hvor omkostningerne for yderligere reduktion af forureningen svarer til prisen på kvoterne. Ligesom ved de miljørettede afgifter vil regulering via omsættelige kvoter tilskynde virksomhederne til hele tiden at søge at udvikle nye og billigere måder, der kan begrænse miljøbelastningen. en anden fordeler, at omsættelige kvoter sikrer at forureneren betaler.

Ulemper

Ulempen ved omsættelige kvoter er, at det kan være vanskeligt i praksis at få etableret et marked, hvor kvoterne kan handles, og der kan være usikkerhed om prisen på kvoterne. Ofte vil det være forbundet med omkostninger at handle kvoter, og der kan derfor risikere at opstå en stivhed i markedet, så der handles "for lidt". I praksis behøver det dog ikke være et problem, da myndighederne altid kan vælge at beholde en del af kvoterne selv og så sælge dem for at få gang i markedet.

Anvendelse i Danmark

Der er enkelte eksempler i den danske miljø- og energipolitik på brug af omsættelige kvoter. F.eks. etablerede Danmark med virkning fra 2001 – som det første land i verden – et system med omsættelige emissionskvoter for CO 2 -udledningerne indenfor elproduktion. Elproducenterne er tildelt en årlig CO 2 -kvote frem til 2004. Hvis en udledningskvote overskrides, betales en bøde til staten på 40 kr./ton CO 2 . Det forventes, at der kommer omsættelige kvoter på klimaområdet

Mere om omsættelige kvoter

Læs mere om omsættelige kvoter i:
Oplæg til klimastrategi for Danmark , regeringen, 2003
(Finansministeriets hjemmeside)
Grøn markedsøkonomi – mere miljø for pengene, Baggrund og status , Miljøstyrelsen 2003

Mere om økonomiske virkemidler

Økonomiske virkemidler på natur- og miljøområdet
Miljøprojekt nr. 887, Miljøstyrelsen 2004