Økonomiske virkemidler i Danmark - Miljørettede afgifter

Miljørettede afgifter

En miljøafgift virker ved, at virksomhederne f.eks. skal betale for mængden af uønskede stoffer, der udledes. Det uønskede stof får derved en pris, som producenten må regne med i produktionsomkostningerne, og det er ikke længere gratis at forurene. En miljøafgift er altså en "pris" på forurening, som lægges på udledning af uønskede stoffer.

Formål

Formålet med at pålægge en afgift er at give virksomhederne og forbrugerne incitament til at ændre adfærd, så forureningen mindskes.

Fordele

Fordelen ved miljørettede afgifter er først og fremmest, at forureningen begrænses så billigt som muligt. Det skyldes, at virksomhederne renser, indtil det er dyrere at nedbringe forureningen end at betale afgiften. Ved at virksomhederne får et valg mellem at rense for forureningen eller betale en afgift, kan de virksomheder, der har høje renseomkostninger vælge at betale afgiften. Virksomheder med lave renseomkostninger vil derimod vælge at rense mere for at undgå afgiften. Miljørettede afgifter adskiller sig derved fra f.eks. et lovkrav, hvor alle virksomheder skal nå et bestemt miljøkrav, uanset hvor dyrt det er for den enkelte virksomhed.

En anden fordel ved en afgift er, at den hele tiden tilskynder virksomhederne at forsøge at begrænse udledningen yderligere for at spare penge f.eks. ved at forbedre deres renseteknologi, produktionsapparat eller bruge alternative input. En sidste fordel er, at miljørettede afgifter lever op til kravene om, at forureneren betaler.

Ulemper

Ulempen ved miljørettede afgifter er, at der er usikkerhed om, hvor meget forureningen begrænses, og hvor forureningsbegrænsningen finder sted. En række miljøproblemer har en karakter, hvor det kan være uhensigtsmæssigt at regulere med afgifter. Det gælder reguleringen af meget farlige stoffer og lokale forureninger, hvor det er afgørende, at en bestemt grænseværdi ikke overskrides.

Anvendelse af miljørettede afgifter kan også blive fravalgt, fordi miljøreguleringen må udformes under hensyntagen til andre politiske målsætninger, herunder f.eks. hensyn til virksomhedernes konkurrenceevne, fordelingseffekter m.v. Yderligere kan det være vanskeligt at måle og genkende uønskede stoffer f.eks. i importerede varer.

Anvendelse i Danmark

Miljørettede afgifter er det økonomiske virkemiddel, der anvendes mest i Danmark. Miljørettede afgifter omfatter forurenings- (spildevandsafgiften m.m.), energi- (benzinafgiften m.m.), transport- (vægtafgift m.m.) og ressourceafgifter (afgift på råstofindvinding m.m.).

Mere om miljørettede afgifter

Læs mere om miljørettede afgifter i publikationerne:
Grøn markedsøkonomi – mere miljø for pengene, Baggrund og status ,
Miljøstyrelsen 2003

Mere om økonomiske virkemidler

Økonomiske virkemidler på natur- og miljøområdet