Økonomiske virkemidler i Danmark - Miljøansvar

Formål

Miljøansvar defineres som en pligt til at genoprette et miljøgode, hvis en skade er sket og kompensere for skaden, hvis den er uoprettelig. Kompensation kan enten ske ved betaling eller ved at (gen-) oprette et alternativt miljøgode. Ved at pålægge virksomheder et miljøansvar gives der et incitament til at forebygge miljøskader ved at nedsætte sandsynligheden for, at de sker. Derved indregnes omkostningerne ved forurening.

Fordele

Miljøansvar er tæt knyttet til forureneren-betaler princippet. Ved at pålægge virksomheder et miljøansvar gives der et incitament til at forebygge miljøskader ved at nedsætte sandsynligheden for, at de sker. Derved indregnes omkostningerne ved forurening.

Ulemper

Det er ikke altid hensigtsmæssigt at anvende miljøansvar som reguleringsinstrument. For at det kan bruges, skal en række betingelser være opfyldt. Der skal være en observerbar forurener, og skaden skal være konkret og målelig. Det betyder, at f.eks. regulering vha. miljøansvar ikke er egnet til diffus forurening såsom udledning af CO 2 . Der skal ligeledes kunne påvises en årsagssammenhæng mellem skaden og forurenerne.

Anvendelse i Danmark

Miljøansvar benyttes i dag kun på jordforureningsområdet. I 2000 blev der indført et ubetinget forureneransvar for ejere af villaolietanke af en vis størrelse. Ejerne skal selv betale for fuld oprydning og rensning. Derfor indførtes en pligt for ejere af villaolietanke til at være dækket af en forsikring.

Mere om miljøansvar

Læs mere om miljøansvar i:
Grøn markedsøkonomi – mere miljø for pengene, Baggrund og status , Miljøstyrelsen 2003

Mere om økonomiske virkemidler

Økonomiske virkemidler på natur- og miljøområdet
Miljøprojekt nr. 887, Miljøstyrelsen 2004