Økonomiske virkemidler i Danmark - Joint implementation

Joint implementation

I FNs Kyoto-protokol er der mulighed for at gennemføre fælles klimaprojekter i de industrialiserede lande – de såkaldte "Joint implementation"-projekter – som et led i at nå de aftalte klimamålsætninger.

Formål

Joint implementation er bilaterale aftaler om f.eks. forureningsbegrænsning over landegrænser, idet virksomheder eller lande kan gennemføre projekter, der reducerer udledningen af f.eks. drivhusgasser og godskrive forbedringen på det nationale regnskab. Ideen er, at forureningsbegrænsning skal ske i det land, hvor det er billigst.

I praksis betyder det, at virksomheder i lande som Danmark, hvor der allerede har fundet meget forureningsbegrænsning sted, kan opnå forureningsbegrænsning billigere ved at investere i forureningsbegrænsning i f.eks. et østeuropæisk land, hvor forureningen endnu ikke er blevet begrænset helt så meget.

Fordele

Fordelen ved joint implementation er, at forureningsbegrænsningen foregår, hvor det er billigst, og at myndighederne kan sikre, at en fastsat miljømålsætning nås, trods manglende viden om omkostningerne ved reduktion. Det er op til virksomhederne, om de selv vil foretage en begrænsning, eller om de vil finde en partner, de kan købe begrænsningen hos.

En anden fordel ved joint implementation er, at det kan forhindre, at virksomheder vælger at flytte til lande med mindre stram miljøregulering. I stedet for valget mellem at foretage dyr forureningsbegrænsning i det nuværende værtsland og at flytte, giver joint implementation muligheden for at bidrage til forureningsbegrænsning og et bedre miljø til en lavere omkostning ved at købe sig hertil. Det kræver dog, at joint implementation er mere fordelagtigt for virksomheden end at flytte.

Ulemper

Ulempen ved joint implementation er, at det kan være svært for myndighederne at kontrollere, om en given begrænsning rent faktisk har fundet sted, da den foregår i et andet land.

Anvendelse i Danmark

Danmark er netop gået i gang med at bruge mulighederne for joint implementation. Danmark har f.eks. indgået en samarbejdsaftale på klimaområdet med Rumænien. Aftalen giver mulighed for fælles klimaprojekter, hvor Rumænien får ny teknologi, der begrænser luftforureningen, mens Danmark til gengæld kan godskrive CO 2 -reduktionen i sit nationale klimaregnskab.

Det bemærkes, at bilaterale aftaler mellem EU-lande og udviklingslande om CO 2 -reducerende projekter kaldes Clean Development Mechanism (CDM), men i princippet er det samme som joint implementation.

Mere om joint implementation

Læs mere om joint implementation i:
Indgangsside til joint implementation
Grøn markedsøkonomi – mere miljø for pengene, Baggrund og status , Miljøstyrelsen 2003

Mere om økonomiske virkemidler

Økonomiske virkemidler på natur- og miljøområdet
Miljøprojekt nr. 887, Miljøstyrelsen 2004