Økonomiske virkemidler i Danmark

I Danmark er der en bred anvendelse af økonomiske virkemidler, hvor hovedvægten er lagt på miljørettede afgifter, men der fokuseres også på omsættelige kvoter, joint implementation, tilskud, frivillige aftaler, gebyrer og miljøansvar.