Miljøøkonomi

Miljøøkonomi er et værktøj der kan belyse forskellige miljøtiltags og styringsmidlers økonomiske og miljømæssige konsekvenser for samfundet.

vandløb

Hvad er en miljøgevinst værd? Hvordan "sætter man pris på" miljøet? Hvordan reducerer Danmark luftforureningen omkostningseffektivt? Hvor meget falder støjramte grunde i værdi? Kan det betale sig at restaurere et vandløb? Det er nogle af de spørgsmål, miljøøkonomi beskæftiger sig med.

Hvad er miljøøkonomi?
Miljøøkonomi er et værktøj til, at belyse forskellige miljøtiltags økonomiske og miljømæssige konsekvenser for samfundet. Miljøøkonomi handler også om, hvordan man kan anvende økonomiske styringsmidler til at begrænse forureningen og regulere brugen af naturressourcer.

Samfundsøkonomiske analyser
Samfundsøkonomiske analyser klarlægger og synliggøre forskellige miljøtiltags konsekvenser, og dermed forbedrer beslutningsgrundlaget. Samfundsøkonomiske analyser er ikke en facitliste, der kan erstatte de politiske beslutninger, men kan indgå som et element i det beslutningsgrundlag som politikeren står overfor.

Styringsmidler
Miljøpolitiske mål er traditionelt søgt indfriet gennem anvendelsen af forskellige former for styringsmidler, der har til formål at påvirke husholdningers og virksomheders adfærd i en mere miljøvenlig retning. Disse omfatter økonomiske styringsmidler, fx afgifter og kvoter, samt administrative eller styringsmidler som fx forbud og frivillige aftaler.

I Miljøminsteriet er det miljøøkonomigruppen der gennemfører miljøøkonomiske analyser i samarbejde med fagkontorerne. Miljøøkonomigruppen er placeret i departementet, og dækker hele Miljøministeriets arbejdsområde.

Hvis du vil vide mere om Miljøministeriets arbejde med miljøøkonomiske analyser kan du kontakte teamleder .

Miljøøkonomigruppen er sekretær for et miljøøkonomisk netværk, som arrangerer gå-hjem møder mv. Ønsker du at få information om disse aktiviteter kan du skrive til .