Danmarks Råstof: Kommunale pilotprojekter skal skabe grønne jobs

undefined

Unge og erfarne akademikere skal sammen skabe grøn vækst. I foråret 2015 blev besluttet 4 pilotprojekter, der skal få unge og erfarne akademikere til at samarbejde om at skabe grønne jobs og forbedre miljøet. Projekterne kører frem til udgangen af 2017.

Det er første gang, at Miljøstyrelsen yder tilskud til projekter, hvor unge og ældre skal samarbejde om grøn omstilling. Med en fælles indsats kan de hjælpe mindre virksomheder med at få mere ud af mindre. Pilotprojekterne gør det muligt at prøve nogle gode ideer af og skabe nye, grønne jobs.  

Det Grønne Rejsehold i Nordjylland

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i Norddanmark samler unge kandidater fra Aalborg Universitet med ældre fra fx universitets alumneforening til et grønt rejsehold. Rejseholdet skal besøge Små og Mellemstore Virksomheder (SMV) i Nordjylland for at sætte gang i grønne omstillingsprocesser, der både vil hjælpe miljøet og virksomhedernes økonomi. Hensigten er gennem dialog med virksomheder, at realisere potentialerne for fx ressourceoptimering. Ud af projektet kan komme ideer, som bagefter kræver hjælp fra rådgivende firmaer eller indkøb af løsninger fra miljøteknologileverandører, hvilket vil gavne beskæftigelsen, miljøet og væksten. I løbet af 3 år skal der være skabt kontakt mellem virksomheder og grønt guld ca. 45-50 gange. Målet er vækst og 10-15 nye arbejdspladser, praktikpladser mv. om året.

Projektleder Heidi Lyhne Jensen, e-mail: Heidi. , tlf. 25 20 21 72

Ressource City i Næstved

Næstved Kommune etablerer en grøn industriklynge ved navn Ressource City i det gamle industriområde Maglemølle ved Næstved havn. Her skal et sekretariat samle genanvendelsesvirksomheder, iværksættere og uddannelsesinstitutioner. Disse virksomheder skal skabe nye produkter, grønne jobs og samtidig være med til at løse ressourceproblemer gennem blandt andet upcycling af affaldsmaterialer. Målet er, at mindst 10 virksomheder bliver etableret, og at mere end 100 nye arbejdspladser bliver oprettet, i projektets treårige periode.

Projektleder Sara Gundelach Vergo, e-mail: , tlf. 55 88 52 14  

Grønne Forandringsagenter i Vejle og Kolding-området 

Projektet ”Green Change Agents” uddanner 30 unge og ældre ledige højtuddannede til Grønne Forandringsagenter, som gennem et nyudviklet forandringsværktøj skal tilbyde grønne løsninger til private virksomheder og offentlige organisationer. Målet er, at agenterne ansættes til at gennemføre løsningerne inden for f.eks. klimatilpasning og ressourceoptimering, så 70 % får et grønt job i projektperioden eller i forlængelse af projektet.

Projektleder Mette Røy Kristensen, e-mail: , tlf. 70 25 40 70 

Smart grøn innovationsplatform i Albertslund

En ny platform skal skabe rammerne for grøn omstilling i samarbejde mellem kommuner og iværksættere, viden-institutioner og virksomheder. Udgangspunktet tages i kommunal efterspørgsel efter nye løsninger, der kan bidrage til f.eks. klimatilpasning og grønnere byudvikling, og platformen skal skabe kontakt til studerende og iværksættere uden for arbejdsmarkedet, der sammen med bl.a. virksomheder kan sætte gang i nye projekter, som skåner miljøet gennem for eksempel CO2-besparelser. Målet er samtidigt at skabe mindst 20 nye job. Projektet vil blive ledet af Gate 21, der arbejder for at accelerere den grønne omstilling gennem kommunerne.

Projektleder Hans Henrik Agger, e-mail: tlf. 43 68 34 27