Miljøindberetninger

Indberetninger om hav- og saltvandsdambrugenes miljøforhold sker hvert år til Miljøstyrelsen. Det udfyldte skema skal indsendes til godkendelsesmyndigheden af havbrugets ejer senest d. 1. februar, hvorefter myndigheden sender skemaerne samlet til Miljøstyrelsen senest d. 1 marts.

Hent indberetningsskema for havbrug .