Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Miljøindberetninger

Indberetninger om hav- og saltvandsdambrugenes miljøforhold sker hvert år til Miljøstyrelsen. Det udfyldte skema skal indsendes til godkendelsesmyndigheden af havbrugets ejer senest d. 1. februar, hvorefter myndigheden sender skemaerne samlet til Miljøstyrelsen senest d. 1 marts.

Hent indberetningsskema for havbrug .