Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies
InteractiveGame_okt15_affaldssortering

Danskerne genanvender mere affald

Affaldsstatistikken 2013 viser, at danskerne er blevet bedre til at sende affald til genanvendelse.

InteractiveGame_okt15_genbrug

Affald egnet til genanvendelse

Vurdering af materialernes egnethed til genanvendelse. Miljøprojekt nr. 1733, 2015