Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

6 vigtige råd når du sprøjter

God sprøjteadfærd handler både om køb, brug og hvad du gør med sprøjtemidlet bagefter.

 • 1. Vælg klar-til-brug sprøjtemidler

  Klar-til-brug sprøjtemidlerne er færdigblandede på forhånd, og det eneste du skal gøre er at bruge sprøjtemidlet korrekt. Med klar-til-brug får du den korrekte opblanding. Du undgår dermed risikoen for at spilde koncentreret sprøjtemiddel, da du ikke selv skal opblande, og du undgår nemmere risikoen for direkte hud-kontakt med sprøjtemidlet. Derfor anbefaler vi, at du vælger klar-til-brug sprøjtemidler - til gavn for både dig selv og miljøet.

 • 2. Køb kun produkter godkendt til private

  Miljøstyrelsen godkender sprøjtemidlerne efter, hvor de skal bruges, og hvad de skal bruges til. Hvis du ikke bruger det rigtige middel, eller hvis du bruger for høj dosis, risikerer du at ødelægge de planter, du sprøjter, og forurene jorden. Med en forkert anvendelse er der også risiko for, at stoffet bliver udvasket til grundvandet -  Se listen over sprøjtemidler, der er godkendt til brug af private (pdf)

 • 3. Køb kun produkter godkendt i Danmark

  Hent ikke sprøjtemidler fra udlandet til brug i Danmark. Det er forbudt. Du kan se, om et sprøjtemiddel er godkendt af Miljøstyrelsen, når der står på etiketten, at midlet er "omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler". Desuden skal produktet have et registreringsnummer. Se efter dansk etiket og brugsanvisning. Det er din garanti for, at sprøjtemidlet lever op til de danske godkendelseskrav -  Læs mere om hvorfor det er forbudt at købe sprøjtemidler i udlandet

 • 4. Læs etiketten og sprøjt efter instrukserne

  Sprøjtemidler skal bruges rigtigt for at undgå miljø- og sundhedsfare. Læs etiketten, så du ved, hvordan du skal forholde dig før, under og efter du sprøjter. Brug handsker, hvis det anbefales på etiketten. Husk at midlet kun er godkendt til den brug og i de mængder, der står på etiketten -  Sådan læser du etiketten korrekt

 • 5. Smid ikke sprøjtemidler med faremærke i skraldespanden

  Vask hænder efter brug, opbevar sprøjtemidler utilgængeligt for børn og skil dig af med rester af midlerne på den rigtige måde. Ikke alt må smides i skraldespanden - følg kommunens anbefalinger med hensyn til farligt affald. Følg anvisningerne på etiketten og sæt dig ind i, hvad de forskellige faresymboler betyder - Læs mere om faresymboler  

 • 6. Hold børn og husdyr væk, når du lige har sprøjtet

  Vent med at slippe dyr og børn løs i haven, indtil du er sikker på, at det sprøjtede område er tørt. Der er forskel på, hvor lang tid du skal vente. Det afhænger bl.a. af vejret, og det sprøjtemiddel du bruger.

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies
Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies