Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Biocider

Biocider er designet til at afskrække eller slå præcis den organisme ihjel, som man gerne vil slippe af med. Stofferne kan give både allergi og udslæt hos mennesker, og de kan være giftige for plante- og dyrelivet.

Du kan være i kontakt med giftige biocider på mange måder – uden at du nødvendigvis er klar over det.

Du finder biocidmidlerne i mange forskellige produkter, fx i gifte til at bekæmpe de mest almindelige skadedyr som mus, rotter, kakerlakker, myg, møl og myrer. Biociderne kan også optræde i hygiejneprodukter som fx håndsprit og desinfektionsklude.

Nogle produkter er behandlet med biocider, inden du køber dem. Møbler kan fx være behandlet med biocider, så de ikke bliver angrebet af insekter, mug og svamp under transporten. Det samme gælder for rengøringsklude, løbesko, træningstøj og andre typer af produkter, som vi gerne vil holde bakterie- og/eller lugtfri eller undgå misfarvninger af ved at forebygge vækst af mikroorganismer.

Her finder du biociderne

Biocider findes i en lang række produkter:

  • Træbeskyttelsesmidler
  • Midler mod alger på terrasse, mur og tag
  • Lopper hos husdyr
  • Mølmidler
  • Midler mod insekter, snegle og mider
  • Midler mod kaniner, mus og rotter
  • Myggebalsam og myggespray

Love og regler

Lovgivningen på biocidområdet er forankret i EU regler og kan findes i biocidforordningen. I Danmark bliver EU lovgivningen implementeret i bekendtgørelsen om bekæmpelsesmidler.

Det er Miljøstyrelsen, der administrerer reglerne.

 

Hverdagsgifte 1170-659

hverdagsgifte.dk

(Udgivet 2014)

Hent bekæmp app

App'en giver dig både tips til, hvordan du forebygger skadedyr som mus, myg og rotter, og anvisninger til at bekæmpe skadedyrene, når de først har gjort deres indtog.

Danskernes biocidvaner

Tre fjerdedele af os bruger hverdagsgifte til fx bekæmpelse af myg eller alger på terrassen uden at vide, at de indebærer en risiko for os selv eller miljøet. Det viser en undersøgelse af danskernes biocidvaner. 
Læs undersøgelsen