Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Sprøjtemidler & biocider

Sprøjtning af blomster

Sprøjtemidler i haven
Sprøjtemidler hjælper dig med at bekæmpe ukrudt og andre irriterende gener i din have. Tænk før du sprøjter - så udsætter du ikke dig selv og miljøet for unødvendige kemiske stoffer. 

Biocider er hverdagsgifte
Biocidmidler hjælper dig med at udrydde kryb, kravl og bakterier. Brug midlerne med omtanke. Så udsætter du ikke dig selv og dine omgivelser for giftstoffer. Tag en tur på siden og bliv klogere på sikker brug af hverdagsgifte og alternativerne til dem.

Hvordan læses etiketten?
På etiketten kan du se, hvilke aktivstoffer (biocider og pesticider), der er i dit sprøjtemiddel eller din musegift. Og du kan læse, hvordan du bruger midlet på en korrekt og sikker måde. Du kan få vejledning i, hvordan du læser etiketten. 

Biocider og sprøjtemidler må ikke indføres i Danmark 

Det er forbudt at hente sprøjte- eller biocidmidler til Danmark fra udlandet. 

Databasen viser godkendte bekæmpelsesmidler
Oversigten over godkendte bekæmpelsesmidler omfatter både sprøjtemidler og biocider.

Mus
Du kan tage problemer med mus i opløbet ved at lukke husets smuthuller og sæt fælder op, når musene er i huset. Du kan bruge gift som sidste udvej.

Bundmaling til fritidsbåde
Du kan få overblik over reglerne for bundmaling til fritidsbåde og nyttige tips til at håndtere bundmaling, så du skader miljøet og dig selv mindst muligt.