Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Miljørettigheder i Danmark

Principperne i Århuskonventionen ligger godt i tråd med den danske demokratitradition, der i vidt omfang søger at give borgerne mulighed for at deltage i beslutningsprocesser.

Borgernes miljørettigheder

Mange af Århuskonventionens principper fandtes allerede i dansk lovgivning, da Danmark underskrev aftalen. Lovgivningen blev imidlertid justeret, så de danske regler kom fuldt i overensstemmelse med konventionen forud for den danske ratificering i år 2000. Siden er der sket en yderligere tilpasning af miljølovgivningen i Danmark for at implementere EU-direktiver på området. (se mere under punktet om EU og miljørettigheder). Her kan du læse mere om, hvordan Århuskonventionen er udmøntet i Danmark.