Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Hvad er miljørettigheder

Som borger har man en række rettigheder på miljøområdet – omkring adgang til viden, deltagelse og klagemuligheder.

Miljørettigheder

I juni 1998 underskrev 34 lande en konvention om borgernes miljørettigheder, i daglig tale Århuskonventionen. Konventionen trådte i kraft i oktober 2001 og sikrer borgernes rettigheder på tre områder:

De tre principper er helt afgørende for borgernes mulighed for at få indflydelse på de beslutninger, der påvirker vores fælles miljø.