Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Nabo til Landbrug

Naboer til landbrug oplever til tider gener i forbindelse med drift af landbrug. Her på siden kan du blive klogere på nogle af de krav der stilles til landbruget for at begrænse gener.

Gyllespreder

Visse tidspunkter på året spredes der gylle på markerne, hvilket kan give anledning til lugtgener. Læs mere om, hvordan man skal forholde sig under fanebladet Lugtgener ved spredning af husdyrgødning.

Afstandskrav

Bygninger og lignende til husdyrbrug skal af hensyn til omgivelserne overholde nogle fastsatte afstandskrav. Der fastsat en række afstandskrav til bl.a.

  • Bolig- og sommerhusområder
  • Områder udlagt til bolig eller blandet bolig og erhverv
  • Nabobeboelse
  • Vandforsyningsanlæg
  • Vandløb og søer

For de gældende afstandskrav bør der rettes henvendelse kommunen.

Klagemuligheder

Kommunens afgørelser angående etablering, ændring eller udvidelse af husdyrbrug kan påklages. Klager skal indsendes skriftligt til den kommune eller anden myndighed, som har truffet afgørelsen.

Kontakt din kommune

Regulering af landbrug og husdyrhold er kommunens ansvarsområde.

Kommunen træffer afgørelser og håndterer klagesager. Har du spørgsmål til lovgivningen eller en konkret sag, så tag kontakt til din kommune.