Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Godkendelse af husdyrbrug

Når et landbrug ønsker at etablere, udvide eller ændre sit husdyrbrug på en måde, der øger forureningen, skal der søges om tilladelse eller miljøgodkendelse hos kommunen.

Kommunen vurderer projektets påvirkning af miljø og natur inden for de rammer, som loven om husdyrgodkendelse sætter.

Når kommunen giver miljøgodkendelse til et husdyrbrug, indeholder godkendelsen følgende:

  • Krav om udledning af nitrat, fosfor og ammoniak til miljø og natur.
  • Krav om hensyn til naboerne (lugt og støj).
  • Evt. krav om andre forhold, der kan være en belastning for det omgivende miljø.

Reglerne om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug reguleres i husdyrgodkendelsesloven og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.