Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Renere teknologi og grønnere virksomheder

Miljøbeskyttelsesloven kræver, at virksomheder skal begrænse forureningen mest muligt ved at bruge den bedste tilgængelige teknik, BAT (BAT = Best Available Techniques).

Læs svar på de oftest stillede spørgsmål om BAT

Samtidig arbejder mange virksomheder yderligere med deres grønne profil i form af miljøledelse, bæredygtige indkøb og ved at arbejde målrettet på at udvikle nye og miljøvenlige teknologier.

Miljøstyrelsen stiller information og redskaber til rådighed. Læs mere om: