Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Olie- og gasproduktion i Nordsøen

Handlingsplaner for olieproduktionen skal beskytte miljøet. Beredskabsplaner skal sikre, at oliespild forebygges og at situationen håndteres, hvis der alligevel sker uheld.

Miljøhandlingsplaner for olieproduktion 

De danske olie- og gasoperatører har sammen med Miljøstyrelsen siden 2005 arbejdet med en handlingsplan for miljøindsatsen. Det har blandt andet været målet at reducere brugen af skadelige kemikalier, begrænse udsendelsen af skadelige luftarter og reducere mængden af olie i udledt produktionsvand. 

Læs mere om handlingsplaner for offshore.

Beredskabsplaner for olieudslip

Olieoperatørerne i Danmark har ansvaret for at udarbejde beredskabsplaner, som i tilfælde af forurening af havet fra anlægget kan bekæmpe forureningen.
Læs mere om beredskabsplaner for offshore.