Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Miljøgodkendelser og Vurdering af Virkninger på Miljøet

Miljøstyrelsen har ansvaret for miljøgodkendelser for de største og mest forurenende virksomheder - kapitel 5 virksomhederne. For de øvrige virksomheder er kommunerne myndighed.

Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) for kapitel 5 virksomheder bliver foretaget af godkendelsesmyndigheden for kapitel 5-aktiviteten.

Klageret og bidrag til høringer

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, fremgår det af annoncen for den enkelte afgørelse, om du er berettiget til at klage - og hvordan du gør det. 
Enhver borger har ret til at komme med input og kommentarer til høringssager.

Aktuelle annoncer fra Miljøstyrelsen om miljøtilladelser

Arkiv for afgørelser

Opgaver og ansvarsområder for MST Virksomheder

Lovgivning og regler