Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Industrien & miljøet

Målet er, at virksomhederne forurener så lidt som muligt og bruger den bedst tilgængelige teknologi. Miljøstyrelsen har ansvaret for de love og regler, som regulerer virksomhedernes miljøforhold.

Produktionsmaskine på fabrik

Miljøgodkendelser af virksomheder
Miljøstyrelsens har ansvaret for miljøgodkendelser af de største og mest forurenende virksomheder.

Hvem kan og skal gøre noget ved lugtgener
Ubehagelig og gennemtrængende lugt fra virksomheder kan være generende for dig som nabo.

Renere teknologi og grønnere virksomheder
Virksomheder skal begrænse forureningen mest muligt ved at bruge den bedste tilgængelige teknik.

Risikovirksomhed
Bestemmelser i risikobekendtgørelserne varetages i et samarbejde mellem miljømyndighederne, Arbejdstilsynet, redningsberedskabet og politiet.

Olie- og gasproduktion i Nordsøen
Handlingsplaner for olieproduktionen skal beskytte miljøet, og beredskabsplaner skal sikre, at situationen håndteres, hvis der alligevel sker uheld.