Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Indsats mod forurening af søer, vandløb og kystvande

Forurenet jord kan ligge under benzinstationer, renserier og gamle lossepladser. Regnvand og grundvand, som løber gennem jorden kan tage forureningen med sig og føre den ud i nærliggende vandløb, søer, fjorde eller kystvand. Her kan den udgøre en trussel mod de planter og dyr, der lever i vandet.

Regionerne skal frem mod 1. januar 2019 skabe overblik over de jordforureninger, der kan truer vores vandmiljø.

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies