Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Spørgsmål & svar om grænsepant

Pant 1170x659.png

En ny aftale mellem Danmark og Tyskland gør, at der kommer pant i grænsebutikkerne. Se her, hvordan det vil fungere, når du fremover køber øl og sodavand ved grænsen.

En kommende aftale vil med al sandsynlighed betyde, at danskerne fra 2018 skal betale pant på dåser købt i grænsehandlen. Nedenfor kan du se, hvordan det i praksis vil fungere, når du fremover køber øl og sodavand ved grænsen. Ønsker du at vide mere om pant i Danmark, kan du læse om det på Dansk Retursystems hjemmeside.

Hvad vil det betyde for miljøet?
Det skønnes, at danskerne køber 6-700 mio. dåser uden pant i grænsehandelen hvert år. Ifølge en undersøgelse af Hold Danmark Rent fra 2009 foretaget i syd- og sønderjylland skønnes det, at op mod en million dåser hvert år bliver smidt på offentlige pladser, på strande, ved tankstationer, i affaldskurve eller i naturen, hvor de er op til 500 år om at nedbrydes. Dåser, der efterlades på gader og stræder eller smides i skraldespanden, ender på forbrændingsanlæg i stedet for at blive genanvendt til nye dåser. Det er spild af ressourcer ikke at genanvende dåserne, da udvinding af nyt aluminium skaber store mænger affald og kæver mere end 10 gange den energi, som det kræver at genanvende dåserne. Når der er pant på dåserne, afleveres 9 ud af 10 til genanvendelse. Det er derfor en kæmpe fordel for miljøet – både naturen og klimaet – at der er pant på dåser og andre drikkevareemballager.

Hvad kommer der pant på?
Panten pålægges de samme varer som herhjemme, både øl, sodavand og andre drikkevarer.

Hvor meget skal man betale i pant?
Panten kommer til at svare til panten i Danmark. Den mest almindelige pantsats er 1 kr., som man betaler for dåser og mange flasker. Men der er også højere pantsatser, op til 3 kr. for større plastflasker. Panten får du tilbage, når du afleverer dåser eller flasker i en pantautomat. Læs mere om pantsatserne hos Dansk Retursystem.

Kan man betale tysk pant i stedet for og få panten tilbage i grænsebutikkerne?
Grænsebutikkerne kan sælge drikkevarer med dansk pant eller tysk pant (tysk pant er 0,25 euro = knap 2 kr). Hvis du køber med dansk pant, kan du kun få panten tilbage i Danmark. Hvis du vælger at købe med tysk pant, kan du ikke få panten tilbage Danmark, men kan i stedet få panten retur i Tyskland inkl. grænsebutikkerne.

Kan grænsebutikkerne ikke sige nej til at indføre pant?
Grænsebutikkerne kan ikke nægte at indføre pant.

Hvordan sikres det, at de så også følger reglerne?
Tidligere har de slesvig-holstenske myndigheder accepteret, at grænsehandelsbutikkerne ikke opkræver pant, når drikkevarerne blev eksporteret til Scandinavian. Når pantaftalen træder i kraft, vil myndighederne i Slesvig-Holsten håndhæve pantreglerne over for både kunder og butikker.

Indføres der pant i alle grænsebutikker?
Der indføres pant i grænsehandlen ved Slesvig-Holsten, der dækker ca. 95 % af den dansk-tyske grænsehandel. De sidste 5 % ligger i nogle få butikker i delstaten Mecklenburg-Vorpommern.

Kan udenlandske statsborgere slippe for at betale pant?
Hvis du har bopæl i Danmark skal du betale enten dansk eller tysk pant i grænsebutikkerne. Det gælder for alle, også selvom man er udlænding bosat i Danmark.

Hvad med nordmænd, svenskere og tyskere?
Tyskere vil forsat betale tysk pant, som de allerede gør i dag. Nordmænd og svenskere vil forsat kunne købe uden pant.

Hvad er det med at man skal betale tysk moms?
Når man køber varer i Tyskland, betaler man tysk moms. Det gælder også i grænsehandlen. Der kommer 19 øres moms på en krones pant. Selvom man tager varerne med til Danmark, får man ikke momsen tilbage. Det gælder også den moms, der er på panten. Man kan dog slippe for den ekstra udgift, hvis man vælger at købe varerne med tysk pant i stedet for dansk. Så skal man bare tilbage til Tyskland, hvis man vil have panten tilbage. Dette kan være en fordel, hvis man ofte handler i Tyskland.

Vil det stadig være billigere at købe øl og sodavand i Tyskland?
Det vil stadig være billigere at købe øl og sodavand i grænsehandlen, men forskellen vil blive lidt mindre. En ramme øl vil stadig være mindst 35 kroner billigere i grænsehandlen end i Danmark, og en dåseøl vil stadig være mindst halvanden krone billigere i grænsehandlen end i Danmark.