Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Om kampagnen

Om kampagnen

Ifølge en ny rapport, som Deloitte har udarbejdet for Miljøstyrelsen, ender op mod hver fjerde bil hos en ikke-godkendt autoophugger.

Miljø- og Fødevareministeriet har derfor iværksat en kampagne, som skal gøre danskerne opmærksomme på de miljømæssige konsekvenser, der er ved at skrotte en bil forkert, samt deres pligt til at indlevere deres udtjente bil hos en certificeret og godkendt autoophugger. Mange danskere er slet ikke klar over, at de skrotter deres bil ulovligt.

Indleveres bilerne ikke hos en certificeret autoophugger, kan man risikere, at de miljøproblematiske stoffer i bilerne bortskaffes på uforsvarlig vis. Derved bliver den, som indleverer bilen, indirekte og mod sin vilje en del af en forbrydelse.

Når biler skrottes ulovligt, bliver problematiske stoffer som olie, bremsevæske m.m. i værste fald hældt i nærmeste afløb til stor skade for miljøet. Samtidig risikerer du, at bilerne eksporteres til en tvivlsom skæbne i udlandet eller efterlades til forfald i vejkanter eller andre uheldige steder.