Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

For godt til at være sandt

For godt til at være sandt

Hvis noget lyder for godt til at være sandt, er det sikkert også sådan, det forholder sig. I hvert fald er det ofte tilfældet, når det kommer til høje skrotpræmier for din udtjente bil.

Problemet er, at ikke-godkendte autoophuggere ofte tilbyder højere priser for din bil. Lader du dig friste og afleverer din bil til en ikke-godkendt ophugger, er der stor risiko for, at det fører til forurening af miljøet med olie, benzin, bly eller saltsyre. Og så er det tilmed ulovligt.

Afleverer du derimod bilen til skrot hos en godkendt ophugger, bliver bilens materialer genanvendt til nye biler, og du undgår at belaste miljøet.