Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Det nytter at sortere!

Der er stor forskel på affald. Men når det hele bliver blandet, ryger det til forbrænding, og så går der en masse ressourcer til spilde. Sorteret affald kan derimod bruges igen. Derfor nytter det at sortere.

Flasker sorteret i fraktion

Affaldshåndtering og affaldsforebyggelse
Læs om, hvad strategien for affaldshåndtering og strategien for affaldsforebyggelse betyder for dig som borger.

Skrot bilen korrekt
Indlevér din udtjente bil til en miljøcertificeret ophugger og modtag skrotningsbidrag. 

Godt håndværk - anmeldepligt for bygge- og anlægsaffald
Anmeldepligten gælder både for ”Gør-det-selv folk”, håndværkere og andre professionelle bygherrer.

Må jeg brænde mit haveaffald?
Der er forskel på om du bor i byzone eller landzone. Læs mere..

Det er forbudt at smide affald
Indlysende for mange, men desværre ikke alle. Læs bl.a. om bødestørrelser.

Kend dit affald
Sorteret affald kan derimod bruges igen. Derfor nytter det at sortere.

Spørgsmål og svar om grænsepant
En kommende aftale vil med al sandsynlighed betyde, at danskerne fra 2018 skal betale pant på dåser købt i grænsehandlen

Affaldskampagne 1170-659

Kampagne: Kend dit affald

(Udgivet 2014)