Tips om bilen

Når din bil skal skrottes, skal du aflevere den hos en godkendt autoophugger og få udbetalt en skrotpræmie på 2.200 kr. Bilbatterier og dæk afleveres til forhandleren eller på genbrugsstationen, mens vask og pleje af bilen kan gøres mere miljøvenlig ved at bruge svanemærkede produkter.

Skrot bilen hos en godkendt ophugger

For person- og varebiler - som er eller har været indregistreret i Danmark efter d. 1. juli 2000 - får du en skrotningsgodtgørelse på 2.200 kroner, når du skrotter bilen korrekt. 

For at skrotte bilen korrekt og få udbetalt skrotpræmien skal du:

  • Aflevere bilen hos en godkendt autoophugger 
  • Underskrive en skrotningsattest og afmelde bilen i motorregisteret
  • Skrotningsattesten skal som hovedregel underskrives af sidst registrerede ejer
  • Indsende skrotningsattesten til Miljøordning for Biler , som udbetaler beløbet til din nem-konto.

Find en oversigt over godkendte ophuggere samt bilforhandlere, som må modtage skrotbiler på vegne af godkendte autoophuggere:  Miljøordning for Biler   

Hvad kan der ske hvis bilen ikke skrottes korrekt?

Når du afleverer bilen til skrot hos en godkendt ophugger, bliver bilens materialer genanvendt. For eksempel til at fremstille nye biler, så ressourcerne genbruges. Hvis du lader bilen stå et sted, eller afleverer den til en ikke-godkendt ophugger, er der risiko for forurening med fx. olie, benzin, bly og saltsyre. 

Aflevering af bilbatterier & dæk

Bildæk nedbrydes ikke i naturen, og når bildæk brænder, udledes der giftige gasser. Derfor er det meget vigtigt at bildæk afleveres på din kommunes genbrugsstation.

Miljøvenlig bilpleje

Når du vasker og vedligeholder din bil, anbefaler Miljøstyrelsen, at du bruger miljømærkede produkter. Det betyder, at produkterne indeholder færrest sundheds- og miljøskadelige stoffer, samtidig med at de er effektive. Det er også muligt at finde miljømærkede vaskehaller, men den nærmeste kan dog ligge så langt væk, at det ikke miljømæssigt kan betale sig at køre derhen.

Se miljømærkede bilprodukter og  vaskehaller på Miljømærkning Danmarks hjemmeside